Omnikanalsseminarium på emeet blev livlig

Det blev livliga diskussioner när BeX presenterade utmaningar med omnikanal och globalisering,